بخشی از نمونه کارهای شرکت پارسیا

About Us

به نام خداوند صنعت آفرين
شركت صنايع قوطی سازی وبسته بندی پارسيا با كادری مجرب و متخصص در زمينه مشاوره،طراحی وهمچنين ساخت قوطی های فلزی فانتزی اعم از انواع گرد و چهارگوش فعاليت دارد. لذا اين شركت با توانايی و تجربه چندين ساله خود آماده همكاری با تمام صنعتگران در عرصه توليد سوهان، گز، شكلات و سایر شيرينیجات می باشد.

in the name of God the creator of industry
Parsia canning and packaging industries specialized in the field of consulting،designing and manufacturing of fancy metal cans of round and square.so by the help of ability and last experiences.we are prepared to cooperate with producers of sohan،gaz،chocolate and other sweet.

 

Special offer Section